RKM Kaunas

Tėra vienas kalavijo Menas ir tai yra visų kovos menų pagrindas ir esmė.

Johanesas Lichtenaueris